Forfatterarkiv: Birgit Padfield

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i foreningens faciliteter i Vendia Hallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.

På generalforsamlingen i år er følgende på valg:

  • Formand: Mikkel Jepsen
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Martin Sonne og Jens Kragh Thomsen
  • 2 suppleanter: Søren Justesen og Torben Breindahl

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller afleveres skriftligt på træningsaftener.

Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

Bestyrelsen

Der vil være mulighed for at træne den 14.  marts, men skydningen skal være afsluttet senest kl. 19.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 i foreningens
faciliteter i Vendia Hallen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.
På generalforsamlingen i år er følgende på valg:


• Kasserer: Birgit Padfield
• 1 bestyrelsesmedlem: Anne Levorsen
• 2 suppleanter: Bent S. Jensen og Torben Breindahl


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller
afleveres skriftligt på træningsaftener.


Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til
gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

mvh. Bestyrelsen

200 meter i Sindal – 2020

 COVID 19

Sindal fortæller at de har foretaget de tiltag der er foreslået til foreningerne – der er installeret varmt vand på banen ligesom der forefindes hånd-sprit m.v..

Herved kan forholdsreglerne tilgodeses – der er ligeledes opstillet stole udenfor.

Således aftalt:

Vi skal selv medbringe ”grejerne” – våben, beklædning, høreværn og ammunition m.v.

Sindal sørger for at der er åbent på banen mellem 18 – 19 og de skytter der vil skyde, bedes

indfinde sig i dette tidsrum og selv sætte skiver m.v. op.   

Der laves således ingen vagtplan for nuværende – der skydes ikke i juli – og efter sommerferien

gør vi status og justerer evt.  den sidste del af sæsonen samt indkalder til generalforsamlingen.”

Vi åbner igen

Vi åbner for medlemmer med egne våben og der kan skydes på Vandstedgaard i tidsrummet 7.00 – 21.00 på mandag+onsdag og torsdag. Kun mulighed for at skyde 9 mm på onsdage.

Der er udsendt mail med de forholdsregler der skal iagttages. Har du ikke fået denne mail kontakter du os på HSF@medlem.dk

Coronavirus

Efter regeringens opfordring til at alle fritidsaktiviteter holder lukket, støtter vi selvfølgelig op om dette.

Der er derfor helt lukket for træning fra og med idag og til og med 29/3.

Hjælp hinanden med at dele denne viden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i foreningens faciliteter i Vendia Hallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet. På generalforsamlingen i år er følgende på valg:

• Kasserer: Birgit Padfield

• 1 bestyrelsesmedlem: Anne Bach Rasmussen

• 2 suppleanter: Bent S. Jensen og Torben Breindahl

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller afleveres skriftligt på træningsaftener.

Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

Thomas Bendixen udtaget til Bixley-Cup

Han har gjort det igen – Thomas Grøn Bendixen som vandt DM på 15 m riffel i år for juniorer er ved Store Skydedag blevet udtaget til Ungdomslandsholdet og tager med til England for, sammen med 5 andre skytter, at dyste mod riffelskytter fra andre lande.
Til august venter der nye eventyr i Bixley i England for Thomas, hvor der skydes torsdag, lørdag og søndag. Der skydes både på markeringsanlæg og en speciel engelsk papskive. Naturligvis også medaljeoverrækkelse og banket. Fredag er der sightseeing i London.
Stort til lykke med udtagelsen og god skydning i UK.