Afslutning ude

Senior – Afslutning på sommerens aktiviteter – lørdag den 16. september.

Vi kan skyde på 25 og 50 meter banerne (9-16) og vel også med bue.

Så tænkte at træne lidt, med efterfølgende socialt samvær, således:

Kl. 11 – 13 træning med relevante våbentyper 50 meter og 25 meter

Kl. 13 vil Tom have grillpølser klar på grillen med tilbehør.

Der er lidt sponsorer og foreningen deltager også, bl.a. med kaffe, øl og vand.

Tænkte en flad 50 kr., som så anvendes til igangværende projekter.

Mød op – også hvis du ikke vil skyde – og tag gerne evt. partner med.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i foreningens faciliteter i Vendia Hallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.

På generalforsamlingen i år er følgende på valg:

  • Formand: Mikkel Jepsen
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Martin Sonne og Jens Kragh Thomsen
  • 2 suppleanter: Søren Justesen og Torben Breindahl

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller afleveres skriftligt på træningsaftener.

Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

Bestyrelsen

Der vil være mulighed for at træne den 14.  marts, men skydningen skal være afsluttet senest kl. 19.

Bueskydning

Vi savner interesse for vores bueskydningsaktiviteter. Der møder meget få op til instruktion, og mange af de som spørger til bueskydning i Hjørring skytteforening møder aldrig op.

Vi vil derfor invitere interesserede til at møde op til en snak om de muligheder som er i foreningen. Lige nu er der mulighed for at skabe et nyt team af engagerede bueskytter. Tirsdage fra kl. 17.30. Vel mødt og kommentarer modtages gerne.

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 i foreningens
faciliteter i Vendia Hallen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.
På generalforsamlingen i år er følgende på valg:


• Kasserer: Birgit Padfield
• 1 bestyrelsesmedlem: Anne Levorsen
• 2 suppleanter: Bent S. Jensen og Torben Breindahl


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller
afleveres skriftligt på træningsaftener.


Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til
gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

mvh. Bestyrelsen