SKV6

Som led i regeringens bandepakke, trådte der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for de medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år.

Hvis du er omfattet skal du godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01/07 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.

Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis du ikke ønsker at få overladt våben. F.eks. vores passive medlemmer.

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

Hvem skal søge?
Medlemmet, altså skytten skal selv søge. Skytten får besked via E-Boks, og foreningen får besked pr. brev.

Hvordan søger man?
Udskriv SKV6-blanketten, udfyld og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til:

Administrativt Center Vest Administrativt Center Øst
Att.: Våben Att.: Våben
Postboks 1062 Postboks 199
7500 Holstebro 2630

Her findes SKV6:
skv-blanket-6

Gyldig fra:
Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående. Sørg derfor for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.

SKV6 ansøgning er gratis.

Gyldig til:
Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018.

Læs hele Bekendtgørelsen her.

FAQ:
Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B? Svaret er ja.

Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at få overladt våben, skal jeg så SKV6-godkendes? Svaret er nej.

Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det? Ja, hvis foreningen har en saglig interesse heri.

Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem der er 14 år? Nej – reglen gælder for personer der er 15 år eller derover, fordi det kun er sådanne personer, der kan være straffet.