Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 19.00 i foreningens
faciliteter i Vendia Hallen.
Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.
På generalforsamlingen i år er følgende på valg:


• Kasserer: Birgit Padfield
• 1 bestyrelsesmedlem: Anne Levorsen
• 2 suppleanter: Bent S. Jensen og Torben Breindahl


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller
afleveres skriftligt på træningsaftener.


Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til
gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

mvh. Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *