Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i foreningens faciliteter i Vendia Hallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne, som er tilgængelig på hjemmeside og i klublokalet.

På generalforsamlingen i år er følgende på valg:

  • Formand: Mikkel Jepsen
  • 2 bestyrelsesmedlemmer: Martin Sonne og Jens Kragh Thomsen
  • 2 suppleanter: Søren Justesen og Torben Breindahl

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før og sendes til Mikkel Jepsen på mail hjsformand@gmail.com eller afleveres skriftligt på træningsaftener.

Senest 10 dage før generalforsamlingen kan regnskabet på anmodning udleveres til gennemsyn ved henvendelse til kassevagten.

Bestyrelsen

Der vil være mulighed for at træne den 14.  marts, men skydningen skal være afsluttet senest kl. 19.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *